Połączona z mocą Matki Ziemi, z mocą kobiecą, z mocą natury, uzewnętrzniam to co jest we mnie. Wyświetlam obrazy powstałe w mej głowie,  mych oczach, za pomocą ręki staram się ułożyć te plamy na płótnie.

Moje obrazy przedstawiają wizje, które przychodzą do mnie, widoki codzienne, elementy pejzażu, wewnętrzne historie.

Sztuka, wszelkie przejawy tworzenia wypływają z natury człowieka, pokazują na zewnątrz to co jest w nas, a także przedstawiają poprzez obraz malowany czy inną artystyczną formę wyrazu – świat jakim go widzimy.

Katarzyna Tomczak
vel Khera Zoey